Med erfaring fra regnskab siden 1993 og uddannelse inden for faget får jeg styr på bunkerne af bilag og rettidige indberetninger. Så du kan holde fokus på din kerneforretning, og det som du synes er spændende at bruge din tid på.

 

Som Freelance Bogholder hjælper jeg dig uanset, hvor i landet du bor. Forudsat at du vil køre “papirløst” bogholderi og deling af dokumenter, kan foregå elektronisk.

Har du brug for at jeg møder op hos dig – enten hver gang eller ind i mellem – kører jeg gerne ud på det meste af Sjælland. Dog vurderer jeg om beliggenheden passer ind i hver enkelt tilfælde, ud fra et hensyn til omfang af opgaver, tidsforbrug hos nuværende kunder og mit privatliv.

Opgaver jeg løser for dig med fast hånd

Debitorstyring - dine kunder
En ordentlig debitorstyring er vigtig for at optimere din likviditet og have en god pengestrøm i din virksomhed.

Du kan få hjælp til:

 • Fakturering eller opgørelse og bogføring af omsætning fra f.eks. onlinesalg med overholdelse af gældende momsregler.
 • Bogføring af indbetalinger
 • Afstemning af kundekonti
 • Telefonisk rykning for betaling eller opdatering af kort, hvis det er abonnementsordning
 • Skriftlig rykkerprocedure i henhold til gældende lovgivning på området, som sikrer at dit tilgodehavende kan overgives til inkasso, hvis det bliver nødvendigt.

Jeg kan stå for enten det hele eller dele af debitorbogholderiet.

Nogle foretrækker f.eks. selv at fakturere og/eller have dialogen med deres kunder ved manglende betaling. Andre vil helst uddelegere det hele og lade mig sørge for alt fra registrering af salget til pengene er i kassen!

Ja tak til god likviditet

 

Kreditorstyring - dine leverandører og samarbejdspartnere
Når du har købt varer eller ydelser kommer der en regning, som skal bogføres. Løbende bogføring sikrer både overblik over dine omkostninger og resultat samt hvem du skylder penge, så der kan betales til tiden. Det sender både et godt signal udadtil, fremmer samarbejdet og giver bedre mulighed for forhandling af rabatter og længere kredittid. Ligesom det sparer dig for unødvendige rykkergebyrer og renter.

Du kan få hjælp til:

 • Korrekt bogføring af fakturaer og fradrag i momsregnskabet for køb i både ind- og udland.
 • Klargøring til betaling i banken på forfaldsdatoen, så du undgår rykkergebyrer og renter.
 • Afstemning af kreditorkonti til kontoudtog.

Det kan køres på forskellige måder alt efter størrelsen af din virksomhed og behov. Vi finder en løsning, som passer dig og din virksomhed bedst.

Det vil jeg have styr på

Finansbogføring
Måske har du lån i virksomheden, der skal hensættes eller betales renter og afdrag til henover året?

Eller investeret i IT, lager eller andet, der skal afskrives på en hensigtsmæssig måde i regnskabet. Ved større investeringer vil man typisk aktivere det i balancen og kun udgiftsføre en procentdel af beløbet hver måned henover flere regnskabsår. Det vil sige, at dit resultat i virksomheden bliver større end hvis du tager hele udgiften med i regnskabet på en gang.

Eksempler på opgaver under finansbogholderi:

 • Opgørelse og bogføring af renter og afdrag på lån
 • Afskrivninger på investeringer og/eller lager
 • Interne overførsler mellem likviditetskonti
 • Udlæg
 • Medarbejderkøb
 • Rejseafregninger

Det vil jeg have styr på

Moms
Hvis du er momsregistreret, skal din virksomhed betale moms til SKAT. Alt efter størrelsen af din virksomheds omsætning skal der indberettes moms halvårligt, kvartalsvis eller månedsvis. Jeg kender flere, der får tiks omkring øjnene og tunge tanker, hver gang de nærmer sig datoen for indberetning af moms.

Du kan slippe alle tanker og besvær ved at få hjælp til:

 • At holde styr på alle momsreglerne og implementere dem i regnskabets opsætning
 • Afstemning af regnskabets posteringer til momsopgørelsen, som sikrer at alt er korrekt med. (også kaldet sandsynliggørelse af momsen)
 • Lave momsopgørelse
 • Indberetning og betaling af moms til SKAT
 • Bogføring af afregning

Ja tak – korrekt moms til tiden

Afstemning
Det er vigtigt, at regnskabet afstemmes løbende for hele tiden at have kontrol og overblik over bl.a. sin drift, sine aktiver, tilgodehavender fra kunder, gæld til leverandører, likviditet og mellemværende med det offentlige.

Afstemning består i at sammenholde det bogførte med eksterne opgørelser såsom f.eks. bankkontoudtog, kreditorkontoudtog og lønsystem. Der til kommer afstemning af periodeafgræsningsposter, som sikrer at udgifter medtages i korrekte perioder og mellemregningskonti udlignes.

Jeg hjælper dig med afstemning af:

 • Kreditorer som afstemmes til kontoudtog fra kreditorens system samt inddrivelse af evt. tilgodehavender og opfølgning på fakturaer, der afventer kreditnota.
 • Debitorkonti som afstemmes til balancen, korrekte åbne poster og for evt. minussaldo.
 • Bankkonto og kasseopgørelse
 • Lønudbetalinger afstemt til e-Indkomst
 • Moms
 • Lån og renter

Afstemningsarbejdet sikrer at de informationer der er i regnskabet er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Sammen finder vi den løsning og det interval, som passer din virksomheds behov.

Ja tak til et retvisende regnskab

Årsregnskab - klargøring til revision
Sjelstad Regnskab gør alt klar til revision og skatteregnskab, så det er nemt og hurtigt at gå til for din revisor. En revisor er dyrere end mine timepriser – derfor er der penge at spare her.

Ja tak til billigere hjælp

Hvorfor vælge en selvstændig konsulent og ikke en fast ansat?

Det kan være svært at finde dygtige ansatte, hvis du f.eks. kun har timer til en halv arbejdsuge.

Faktisk er der flere fordele ved at vælge mig som konsulent – se bare her.
Du betaler kun for den tid opgaven tager. Ingen lange opsigelsesvarsler, feriepenge, løn under sygdom og dyre goder.
Du skal ikke stille IT-udstyr og fast arbejdsplads til rådighed. Kun hvis du ønsker det.
Fleksibel arbejdskraft der også nemt kan hyres til et kort vikariat eller oprydningsprojekt og starte på opgaverne med kort varsel.

Firmainfo

Sjelstad

2640 Hedehusene

CVR: 36586362

Mobil: 60844504

Email: kontakt@sjelstadregnskab.dk

 

Om mig

Jeg hedder Sanne Jelstad og er indehaver af virksomheden. Her hos SJELSTAD Regnskab & HR får du glæde af mine mere end 25 års erfaring inden for bogholderi, løn og praktiske / juridiske HR opgaver.

Nogle af mine vigtigste livsværdier er tillid, (ansvars)bevidsthed, glæde, empati og frihed. Disse værdier var medvirkende til mit valg om at starte op selvstændigt i 2015 – og nyder det!

Læs mere her