På baggrund af mange års erfaring med og eneansvar for løn og personalejura sikrer jeg, at lønudbetaling sker efter de gældende regler, som virksomheden skal overholde.

Frigør din tid og energi til det som du er bedst til ved trygt at lade mig sørge godt for dine ansatte.

 

Som Freelance Lønkonsulent hjælper jeg dig uanset, hvor i landet du bor. Forudsat at du vil køre “papirløst” bogholderi og deling af dokumenter, kan foregå elektronisk.

Har du brug for at jeg møder op hos dig – enten hver gang eller ind i mellem – kører jeg gerne ud på det meste af Sjælland. Dog vurderer jeg om beliggenheden passer ind i hver enkelt tilfælde, ud fra et hensyn til omfang af opgaver, tidsforbrug hos nuværende kunder og mit privatliv.

Eksempler på opgaver i et lønbogholderi:

Ansættelseskontrakter
En ansættelseskontrakt skal som minimum overholde Ansættelsesbevisloven. Er medarbejderen funktionær skal ansættelseskontrakten også overholde funktionærloven. Når der laves en god ansættelseskontrakt, undgår du som virksomhed nemmere uoverensstemmelser om vilkår. Det er trygt og godt for både virksomhed og medarbejdere.

Jeg har haft personalejuridisk ansvar i forskellige virksomheder i mere end 20 og har skrevet ansættelseskontrakter til medarbejdere i mange forskellige typer af stillinger. Og både til direktører, ledere, funktionærer, deltidsansatte, timelønnede, projektansatte og fleksjobbere.

Du kan få min hjælp til at skrive ansættelseskontrakter løbende til nye medarbejdere og tillæg til kontrakterne, når noget ændrer sig. Det kan også være, du hellere vil have udarbejdet et sæt skabeloner til din virksomhed, som du selv kan bruge fremadrettet til at skrive ansættelseskontrakter ud fra.

Hjælp til kontrakter – ja tak

 

Lønkørsel
Ved udbetaling af løn er der mange regler som skal overholdes og nogle regler ændres i øvrigt løbende.

Jeg sørger for udbetaling af korrekt løn til dine ansatte og indberetning til statistiks og e-indkomst. Til tiden.

Når lønnen er kørt skal alle poster bogføres i regnskabet.

A-skat. AM-bidrag, ATP og feriepenge skal afregnes til det offentlige. Det sættes dog typisk , så det foregår automatisk via Nets.

Giv mig sikkerhed for korrekt lønafergning

Refusioner
Virksomheden er berettiget til lønrefusion, hvis du f.eks. har medarbejdere ansat som skal på barsel eller er syge i mere end 30 dage.

Jeg holder overblikket og sørger for at søge refusion løbende.

Ja tak – hjælp mig gerne

Lønafstemning
Det er vigtigt, at løn- og ferieposter samt lønkonti afstemmes i regnskabet og til e-indkomst minimum en gang årligt.

Så det sikres at alt indberetning til det offentlige er i orden og regnskabet er retvisende.

Afstemningsinterval afhænger bl.a. af virksomhedens størrelse.

Opsigelser og/eller fratrædelser
En medarbejders fratrædelses skal håndteres korrekt. Både når det gælder løn og feriepenge, men også i forhold til regler om opsigelsesvarsel og grunde. Et uheldigt ordvalg eller begrundelse i en opsigelse kan koste virksomheden dyrt.

Du kan sikre virksomheden ry og unødvendige omkostninger ved at få hjælp til at håndtere opsigelse af en medarbejder.

Ja tak – det vil jeg gerne

Hvorfor vælge en selvstændig konsulent og ikke en fast ansat?

Det kan være svært at finde dygtige ansatte, hvis du f.eks. kun har timer til en halv arbejdsuge.

Faktisk er der flere fordele ved at vælge mig som konsulent – se bare her.
Du betaler kun for den tid opgaven tager. Ingen lange opsigelsesvarsler, feriepenge, løn under sygdom og dyre goder.
Du skal ikke stille IT-udstyr og fast arbejdsplads til rådighed. Kun hvis du ønsker det.
Fleksibel arbejdskraft der også nemt kan hyres til et kort vikariat eller oprydningsprojekt og starte på opgaverne med kort varsel.

Firmainfo

Sjelstad

2640 Hedehusene

CVR: 36586362

Mobil: 60844504

Email: kontakt@sjelstadregnskab.dk

 

Om mig

Jeg hedder Sanne Jelstad og er indehaver af virksomheden. Her hos SJELSTAD Regnskab & HR får du glæde af mine mere end 25 års erfaring inden for bogholderi, løn og praktiske / juridiske HR opgaver.

Nogle af mine vigtigste livsværdier er tillid, (ansvars)bevidsthed, glæde og frihed. Disse værdier var medvirkende til mit valg om at starte op selvstændigt i 2015 – og nyder det!

Læs mere her